Xin chào tât cả mọi người hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả mọi người một ứng dụng hoàn toàn miễn phí để bảo vệ tất cả các ghi chú của mình bằng mật khẩu riếng biệt với ứng dụng ghi chú có mật khẩu dành cho điện thoại.

Giới thiệu về ứng dụng Private Notes

Là một ứng dụng bảo vệ những ghi chú riêng tư của mình, với những con số mật mã mà người dùng tạo ra, hoàn toàn miễn phí với giao diện mượt mà, chức năng rỏ rành dễ sử dụng.

CHỨC NĂNG CHÍNH.

Tạo ghi chú văn bản bao gồm tiêu đề và nội dung, ngày, năm, loại ghi chú.
Lịch lịch có thể được chọn để tạo ghi chú
Chọn thời gian mà người dùng đã tạo tác vụ
Chỉnh sửa ghi chú khi bạn đã tạo ghi chú đó
Xóa ghi chú
Lưu ý chi tiết rõ ràng
Xem thông tin tài khoản với thông tin
+ Tổng số nhận xét
+ Tổng số ghi chú đã xóa
+ Theo dõi ứng dụng (Đăng nhập vào ứng dụng)
+ Người dùng email
+ Số điện thoại

 Hiển thị ghi chú qua lịch
Đăng ghi chú
Tự động đăng xuất
thay đổi mật khẩu
sao lưu dữ liệu trong bộ nhớ điện thoại
khôi phục dữ liệu từ bộ nhớ điện thoại
Chia sẻ thông qua các mạng xã hội như zalo, facebook, viber, line


Facebook Google twitter
Từ khóa: Ghi chú riêng tư có mật khẩu dành cho điện thoại