Xin chào mọi người hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn bài học tiếp theo về cú pháp DISTINCT trong câu lệnh select, Các bạn hãy thường xuyên vào tienanhit.com để theo dõi những bài học có vô cùng ý nghĩa nhé.

 DISTINCT  là gì?

Là câu lệnh dùng để loại bỏ các giá trị trùng lăp trong câu lệnh truy vấn SQL, nghĩa là giá trị trả về những dữ liệu khác nhau.

Cú pháp câu lệnh

SELECT DISTINCT column1, column2, ...
FROM table_name;

Ví dụ

SELECT DISTINCT CUSTOMERNAME FROM CUSTOMERS


SELECT DISTINCT state, city
FROM customers
WHERE state IS NOT NULL
ORDER BY state, city


Facebook Google twitter
Từ khóa: Bài 2: SELECT DISTINCT TRONG SQL