Khóa học HTML TUTORIAL là một quá trình học html cơ bản dành cho người mới bắt đầu, hiện nay đa số các website đều phải vận dụng vào html để thiết kế cấu trúc của một trang web nên từ đó các bạn biết vai trò quan trọng của chúng thế nào rồi đấy.

HTML là gì.

HTML là ngôn ngữ được sử dụng để mô tả các trang web.

HTML đề cập đến ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản: Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
HTML không phải là ngôn ngữ lập trình, mà là ngôn ngữ đánh dấu
Ngôn ngữ đánh dấu là một tập hợp các thẻ đánh dấu
HTML sử dụng thẻ tag để mô tả các trang web
Tài liệu HTML chứa các thẻ HTML và nội dung văn bản
Các tài liệu HTML cũng được gọi là các trang web.

Cú pháp HTML

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>菜鸟教程(runoob.com)</title>
</head>
<body>

<h1>HTML TUTORIAL- tienanhit.com/h1>

<p>tienanhit.com</p>

</body>
</html>

Lý Thuyết - Thực Hành - Thực Tế

Trong đó :
 <html> là phần tử gốc của html
<head> chưa các tài liệu về các thể meta
<body> chứa nội dung của trang web

Chức năng của HTML

Nói đến chức năng của html thì ai cũng biết là một thứ rất quan trọng để tồn tại trong một trang web, nền nó đóng vai trò như một cái khung để đựng các đồ vật bên trong.

Cấu trúc trang HTML

Phiên bản HTML

Kể từ khi có mạng từ html đã xuất hiện và từ đó đến nay đã trải qua nhiều phiên bản, thống kê được như hình vẽ dưới đây.


Facebook Google twitter
Từ khóa: HTML CƠ BẢN - Giới thiệu HTML