Xin chào mọi người hôm nay mình sẽ tiếp tục bài học về Thuộc tính html trong tutorial của html cơ bản, sau đây mình sẽ đi chi tiết vào bài học.

Thuộc tính HTML

Các phần tử HTML có thể thiết lập các thuộc tính
Thuộc tính có thể thêm thông tin bổ sung cho một phần tử
Các thuộc tính thường được mô tả trong thẻ bắt đầu
Các thuộc tính luôn xuất hiện dưới dạng cặp tên / giá trị, ví dụ: name = "value".

Ví dụ thuộc tính.

Các liên kết HTML được xác định bởi thẻ <a>. Địa chỉ của liên kết được chỉ định trong thuộc tính href :


<a href = " http://www.runoob.com " > Đây là một liên kết </a> 

Thuộc tính HTML giá trị thuộc tính tham chiếu chung

Giá trị thuộc tính phải luôn được đặt trong dấu ngoặc kép.

Dấu ngoặc kép được sử dụng phổ biến nhất, nhưng không có vấn đề gì với dấu nháy đơn.
Facebook Google twitter
Từ khóa: HTML CƠ BẢN - Thuộc tính HTML