Xin chào mọi người hôm nay mình sẽ giới thiệu sơ qua về SQL cơ bản dành cho người mới bắt đầu, mình sẽ đi vào nội dung cụ thể của chương này bao gồm các phần và nội dung của bài học về căn bản SQL.

Giới thiệu sơ qua về SQL.

Nôm na SQL là một hệ cơ sở dữ liệu được hình thành rất lâu rồi, nó có chưc năng lưu trữ dữ liệu cho người dùng thông qua các server và client, một hệ cơ sở dữ liệu gồm có thêm, sữa, xóa....

Nội dung bài học về SQL cơ bản.

  1. Câu lệnh Select trong SQL.
  2. Câu lênh Select Distinct trong SQL.
  3. Câu lệnh điều kiện Where
  4. Câu lênh truy vấn ORDER BY
  5. Toán tử AND hoăc OR
  6. Câu lệnh INSERT INTO
  7. Câu lệnh UPDATE
  8. Câu lệnh DELETE


Facebook Google twitter
Từ khóa: Tài liệu học SQL cơ bản dành cho người mới bắt đầu