Tổng hợp những bài học SQL cơ bản qua các ví dụ

Hôm nay mình sẽ tổng hợp những bài học SQl cơ bản nhất để cho mọi người tham khảo và học hỏi, với những định nghĩa , cú pháp và ví dụ được mình trình bày một cách cụ thể và chi tiết nhất.
SQL cơ bản

SQL cơ bản dành cho người mới bắt đầu với những bài học đơn giãn, những câu lệnh truy vấn ở dạng bình thường, những ví dụ cơ bản trong những câu lệnh sql, để các bạn có thể học tốt SQL hoặc Mysql thì các bạn nên nghiên cứu những bài học sau đây để tiếp thu những kiến thức cho mình để áp dụng thực tế trong các dự án hoặc các chương trình.

Mục lục

 1. Giới thiệu về SQL
 2. Cú pháp về SQL
 3. SQL SELECT
 4. SQL SELECT DISTINCT
 5. SQL WHERE
 6. SQL AND &OR
 7. SQL ORDER BY
 8. SQL INSERT INTO
 9. SQL UPDATE
 10. SQL DELETE
 11. SQL SELECT TOP
 12. SQL LIKE
 13. SQL IN
 14. SQL BETWEEN
 15. SQL JOIN
 16. SQL INNER JOIN
 17. SQL LEFT JOIN
 18. SQL RIGHT JOIN
 19. SQL FULL JOIN
 20. SQL UNION
 21. SQL SELECT INTO
 22. SQL INSERT INTO SELECT
 23. SQL CREATE DATABASE
 24. SQL CREATE TABLE
 25. SQL NOT NULL
 26. SQL UNIQUE
 27. SQL PRIMARY KEY
 28. SQL FOREIGN KEY
 29. SQL CHECK
 30. SQL DEFAULT
 31. SQL CREATE INDEX
 32. SQL DROP
 33. SQL ALTER
 34. SQL NULL

Facebook Google twitter
Từ khóa: SQL cơ bản- Học SQL cơ bản qua các ví dụ